مواد اولیه

بازدید : 266   |      

فروش مواد اولیه فایبرگلاس

مواد اولیه فایبرگلاس

1 - مواد اولیه اعم از انواع  رزین های صنعتی ایرانی و خارجی

2 - الیاف در انواع تراکم 225 - 300 - مواد اولیه فایبرگلاس 450

3 - الیاف حصیری در انواع تراکم 100  الی  600

4 - الیاف ویژه کارهای حساس تیشو در انواع گوناگون

5 - نخ robin

6 - انواع کبالت - اسید - فیلم و اروزیل

7 - مواد اولیه برای مصارف ویژه صنعتی

8 - آرالیت و انوع رزین های اپوکسی ( ضد حرارت - نارسانا و ... )

9 - سیلیس - تالک و انوع گچ های مخصوص فایبرگلاس

10 - انوع سیلیکون و اسپری مخصوص