پارک آبی

بازدید : 352   |      

انواع لوازم پارک آبی

( آبشارهای سرسره ای ، سازه های آبی و اسکله ای ، قایق های تفریحی و ... )

چاله فضایی

تونل وحشت

گرداب

رودخانه وحشی

صخره های فضایی