ساخت قایق فایبرگلاس

بازدید : 4223   |      

فایبرگلاس سهیلیران
طراح و سازنده انواع محصولات فایبرگلاس
تلفن همراه : 09153042651 - 09353588087
تلفن ثابت : 051۳۷۶۳۸۴۹۹

ساخت قایق فایبرگلاس

محصولات تولیدی شرکت :

قایق رژیندر ۲

طول : 435 سانتیمتر , عرض : 140 سانتیمتر , ارتفاع : 60 سانتی متر , وزن 200 کیلوگرم , ظرفیت 8 نفر

قایق رژیندر
قایق ورزشی

طول : 518  سانتیمتر , عرض : 34  سانتیمتر , ارتفاع : 40 سانتی متر , وزن 27 کیلوگرم , ظرفیت 2 نفر

قایق ورزشی
قایق T4

طول : 325  سانتیمتر , عرض : 145  سانتیمتر , ارتفاع : 40 سانتی متر , وزن 80 کیلوگرم , ظرفیت 5 نفر

قایق T4
قایق T7

طول : 445  سانتیمتر , عرض : 135  سانتیمتر , ارتفاع : 65 سانتی متر , وزن 120 کیلوگرم , ظرفیت  8 نفر

قایق T7

قایق پدالی قو (۶نفره)

طول : 380  سانتیمتر , عرض : 170  سانتیمتر , ارتفاع : 165 سانتی متر , وزن 280 کیلوگرم , ظرفیت  6 نفر

قایق پدالی قو (۶نفره)

قایق کولاک

طول : 617  سانتیمتر , عرض : 198  سانتیمتر , ارتفاع : 64 سانتی متر , وزن 200 کیلوگرم , ظرفیت  12 نفر

قایق کولاک

قایق پارویی

طول : 270  سانتیمتر , عرض : 140سانتیمتر , ارتفاع : 45 سانتی متر , وزن 80 کیلوگرم , ظرفیت  3 نفر
قایق پارویی
اتوبوس دریایی

طول : 1000  سانتیمتر , عرض : 280 سانتیمتر , ارتفاع : 400 سانتی متر , وزن 2000 کیلوگرم , ظرفیت  32 نفر
اتوبوس دریایی
قایق پدالی قو (۲ نفره)

طول : 268  سانتیمتر , عرض : 165 سانتیمتر , ارتفاع : 130 سانتی متر , وزن 160 کیلوگرم , ظرفیت  2 نفر
قایق پدالی قو (۲ نفره)
قایق پدالی قو (۴ نفره)

طول : 310  سانتیمتر , عرض : 170 سانتیمتر , ارتفاع : 175 سانتی متر , وزن 180 کیلوگرم , ظرفیت  4 نفر
قایق پدالی قو (۴ نفره)
قایق پدالی شیر

طول : 317  سانتیمتر , عرض : 167 سانتیمتر , ارتفاع : 140 سانتی متر , وزن 200 کیلوگرم , ظرفیت  2 نفر

قایق پدالی شیر
قایق پدالی

طول : 280  سانتیمتر , عرض : 180 سانتیمتر , ارتفاع : 100 سانتی متر , وزن 210 کیلوگرم , ظرفیت  4 نفر

قایق پدالی
قایق ماهیگیری

طول : 330  سانتیمتر , عرض : 123 سانتیمتر , ارتفاع : 50 سانتی متر , وزن 80 کیلوگرم , ظرفیت  4 نفر

قایق ماهیگیری
قایق دایره ای (دوناتی)

طول : 250  سانتیمتر , عرض : 250 سانتیمتر , ارتفاع : 200 سانتی متر , وزن 200 کیلوگرم , ظرفیت  6 نفر

قایق دایره ای (دوناتی)
قایق پدالی دافین

طول : 400  سانتیمتر , عرض : 205 سانتیمتر , ارتفاع : 115 سانتی متر , وزن 280 کیلوگرم , ظرفیت  4 نفر

قایق پدالی دافین
قایق پدالی کودک

طول : 140  سانتیمتر , عرض : 110 سانتیمتر , ارتفاع : 45  سانتی متر , وزن 40 کیلوگرم , ظرفیت  1 نفر

قایق پدالی کودک